Ouderportalen

Onze school maakt gebruik van de volgende twee systemen:

  • Social Schools
  • Parnassys

Social Schools
Via ons digitale communicatiesysteem Social Schools 3.0 informeren we u regelmatig over schoolzaken.

Log hier in op uw Social Schools account.

Parnassys
Op de Aboe Daoed  werken we met het leerling administratiesysteem Parnassys.

Een systeem waarin we de persoonsgegevens bijhouden, waarin de resultaten van de methodetoetsen staan, waarin we de Cito-toetsen kunnen verwerken, de absenten kunnen bijhouden, etc.

Op het ouderportaal kunt u als ouder de resultaten uw kind(eren) van Cito-toetsen en van methode gebonden toetsen volgen.

Log hier in op uw Parnassys account.