Aanmelden

Op Aboe Daoed zijn alle kinderen welkom!

U kunt een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek  en/ of rondleiding op de school. Ook voor het aanmelden van uw kind kunt u een afspraak maken om de school te bezoeken.

Voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar administratie@aboedaoed.nl of telefonisch contact opnemen: 030-2440720.

Aanmeldbeleid per 1 oktober 2021 veranderd 
Het aanmeldbeleid in de gemeente Utrecht is per 1 oktober 2021 veranderd. Doe dit in het kwartaal waarin uw kind 3 jaar wordt. 
Voor meer informatie verwijzen we u naar de website naardebasisschool.utrecht.nl

Broertjes en zusjes hebben voorrang
Broertjes en zusjes van leerlingen plaatsen we met voorrang. 
Aboe Daoed is een stedelijke school. Hetgeen inhoudt dat kinderen uit Utrecht én andere gemeenten evenveel voorrang krijgen. Het maakt niet uit hoe ver u van Aboe Daoed woont.

Is uw kind 4 jaar of ouder en heeft u interesse in onze school?
Neem contact op met de school. U wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en rondleiding door de directie. Wanneer een leerling wordt aangemeld bij onze school en een plek is, wordt altijd onderzocht wat zijn/haar extra onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften zijn voordat de leerling ingeschreven wordt op school.

Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte van een leerling wordt er gezocht naar een passende plek.

Bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vindt warme overdracht plaats met de voorschoolse voorziening of de vorige school.

Na de inschrijving hoort u binnen zes weken of uw kind is aangenomen.

Bekijk hier ons informatieboekje voor nieuwe ouders: