Voor ouders

Samen maken we de school!
En dat kunnen wij zeker niet zonder de ouders/verzorgers. Leuk om te weten is dat onze school is opgericht door betrokken ouders/verzorgers.

Goede contacten met ouders/verzorgers vinden wij van groot belang. Op onze school hebben we oog voor alle ouders/verzorgers. Ouders/verzorgers zijn gelijkwaardige (gespreks)partners van onze school. Ouders/verzorgers worden betrokken bij alle schoolactiviteiten en ontvangen elke eerste maandag van de maand een nieuwsbrief met informatie over schoolactiviteiten.

Het onderwijs op onze school wordt ingericht mede met de inbreng van de ouders/verzorgers. Onze leerkrachten stellen zich op de hoogte van de opvattingen en verwachtingen van de ouders. Voor de leerkrachten zijn de bevindingen van de ouders/verzorgers essentieel om de leerlingen goed te kunnen begeleiden. Ouders/verzorgers ontvangen van de leerkracht regelmatig informatie over de ontwikkeling van hun kind en worden op de rapportenavonden geïnformeerd over de toetsresultaten.

In leerjaar 8 krijgen ouders/verzorgers een VO-advies voor hun kind. We vinden het belangrijk dat de ouders/verzorgers goed geïnformeerd worden over de ontwikkeling van hun kind. Ouders/verzorgers worden betrokken bij de aanpak van incidenten en ongevallen. Ouders/verzorgers worden ook betrokken bij (extra) zorg. Bij de evaluatie van het OPP (twee keer per jaar) worden de ouders/verzorgers betrokken. Voor de leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften kan in overleg met ouders en experts speciale leertrajecten worden ontwikkeld.

Op Aboe Daoed hebben wij een actieve OR, MR en GMR.