Schoolgids

Schoolgids

Basmala (بسملة)
Bismi’llah ir-Rahman ir-Rahiem (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ of ﷽)
Basmala (Ar: بسملة) is de Arabische spreuk welke door moslims in principe voor elke goede daad gezegd wordt, waar men mee begint. Hiermee wordt datgene wat men van plan is te gaan doen opgedragen aan Allah. Elke soera van de Koran (behalve soera Het Berouw) wordt ook voorafgegaan door het basmala. Bismi’llah ir-Rahman ir-Rahiem betekent in het Nederlands: “In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle”.

Welkomstwoord
Welkom aan alle ouders/verzorgers en aan alle (nieuwe) leerlingen die onze school bezoeken. We hopen dat u en uw kind(eren) zich thuis zullen voelen op onze school.

Voor u ligt de schoolgids van onze school. In deze schoolgids informeren wij u en iedereen die daarvoor belangstelling heeft over onze school. In deze schoolgids staat wat u van onze school mag en kunt verwachten. Vanaf het moment dat uw kind bij ons op school is gestart deelt u met ons de zorg voor uw kind. Wij willen u daarom goed informeren.

In deze gids vertellen wij u:
.:: Waar onze school voor staat.
.:: over onze visie op het onderwijs, onze werkwijze, onze identiteit.
.:: Hoe de organisatie van het onderwijs geregeld is.
.:: De wijze waarop het onderwijsaanbod is opgezet.
.:: Hoe wij zorg voor de leerlingen organiseren.
.:: Hoe wij resultaten meten.
.:: Hoe wij u daarvan op de hoogte stellen.

Ouders/verzorgers die voor onze school kiezen, maken deze keuze bewust. Zij staan achter onze doelstellingen en
uitgangspunten.

Downloads

Schoolgids 2020-2022 Aboe Daoed