Verlof en ziekmelding

Ziek melden/ verzuim
Als een kind ziek is moet dit voor 8.30 uur via Social Schools doorgeven. Wanneer uw kind langer dan een dag ziek is, hoeft u dit niet elke ochtend opnieuw te melden. Te laat komen kan natuurlijk gebeuren maar is erg storend. Probeer op tijd te komen bij het brengen en halen.

Het advies is om de dokters- en tandartsafspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen.

Buitengewoon verlof
Leerlingen hebben alleen vrij op de door de school vastgelegde vrije dagen. Volgens de Leerplichtweg mag de school alleen in bepaalde uitzonderingsgevallen buitengewoon verlof geven.
U kunt dit verlof schriftelijk aanvragen bij de directie. Maak gebruik van het aanvraagformulier bijzonder verlof. Bij ongeoorloofd schoolverzuim is de directeur verplicht dit te melden bij de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente Utrecht.

Download hieronder het aanvraagformulier voor bijzonder verlof: