Ouders

Samen maken we de school!

En dat kunnen wij zeker niet zonder de ouders. Op Aboe Daoed hebben wij daarom een actieve OR, MR en GMR.

Ouderraad

(Binnenkort meer info)

Medezeggenschapsraad

(binnenkort meer info)

Medezeggenschap via GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van SIOU heeft het uitgangspunt van meedenken, meepraten en meebeslissen over alles wat de scholen van de SIOU bindt, hiervoor heeft de SIOU de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) in het leven geroepen. Onze GMR wordt gevormd door een aantal personeelsleden en ouders, en gevormd uit de 2 scholen. De leden behartigen de belangen van de 2-scholen.