Schooltijden

Wij hanteren op Aboe Daoed een continurooster. Dit houdt in dat alle leerlingen tussen de middag op school lunchen. U hoeft hiervoor geen overblijfgeld te betalen. In de pauze worden de leerlingen begeleid door hun eigen leerkracht.

De schooltijden zien er als volgt uit:

Maandag 08:30 – 14:45
Dinsdag 08:30 – 14:45
Woensdag 08:30 – 14:45
Donderdag 08:30 – 14:45
Vrijdag 08:30 – 12:00

Om 08:20 uur gaat de eerste bel, u kunt de school dan betreden via de hoofdingang. Deze bevindt zich aan het grote plein. Om 08:30 uur moeten alle leerlingen in de klas zijn, zodat de leerkracht op tijd kan beginnen.

Graag verzoeken wij u om – indien mogelijk – lopend of met de fiets naar school te komen in verband met de verkeersdrukte en de beperkte parkeerplaatsen.

Ophalen van uw kind(eren)

De groepen 1 en 2 worden aan het einde van de schooldag in de klas opgehaald. De groepen 3 t/m 6 komen met de leerkracht naar het schoolplein. Groep 3 komt naar het kleine plein, de overige groepen naar het grote plein. Wij verzoeken u vriendelijk om op het schoolplein op uw kind(eren) te wachten, totdat de leerkracht is gearriveerd. Zo kunnen wij samen het overzicht en de veiligheid van uw kind waarborgen. De leerkrachten zullen op een vaste, afgesproken plek staan. Deze plek wordt later met u gecommuniceerd. Wordt uw kind opgehaald door iemand anders? Geef dit tijdig door aan de betreffende leerkracht.

Wordt uw kind opgehaald door iemand anders? Geef dit tijdig door aan de betreffende leerkracht.