Onze profiel

Naam
Onze school Aboe Daoed is vernoemd naar de islamitische geleerde Aboe Daoed. Deze leverde een belangrijke bijdrage aan de samenstelling van de overleveringen (ahadith) van de profeet Mohammed, vrede zij met hem.

Onderwijstype
Basisonderwijs is het reguliere onderwijs voor leerlingen tussen de vier en twaalf jaar.

Denominatie
Aboe Daoed is een basisschool op islamitische grondslag. Aboe Daoed is de eerste islamitische basisschool in Utrecht. Deze denominatie behoort tot de denominatiegroep Confessioneel overig. Scholen kunnen hun onderwijs inrichten naar een levensbeschouwelijke visie. Onze school biedt confessioneel onderwijs.

Oprichting
Onze school is in 1993 opgericht door betrokken ouders die veel waarde hechten aan onderwijs en op- voeding op islamitische grondslag. Inmiddels telt onze school circa 400 leerlingen.

Doelgroep
Onze school staat open voor alle leerlingen [alle religies] die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden).

Doel
Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal-emotioneel te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.

Schoolgebouw
Aboe Daoed is gehuisvest in een monumentaal schoolgebouw in de wijk Zuilen. Het gebouw aan de Marnixlaan is een prachtig pand, voorzien van veel modern gebruiksgemak.

Bewegingsonderwijs
Op Aboe Daoed vinden wij bewegen erg belangrijk! Naast extra buitenspeeltijd, krijgen de kinderen één keer in de week gym. De kinderen van groep 1 en 2 krijgen gymles van hun eigen leerkracht. Zij hoeven enkel gymschoenen aan, welke de juf bewaard in een bak in de klas. De kinderen van groep 3 tot en met 6 krijgen gymles van een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Zij nemen wel gymkleding mee en kleden zich voor de gymles om. Alle gymlessen vinden plaats in de gymzaal op school.

Het gebed Het gebed is een belangrijk deel van onze identiteit. Op Aboe Daoed hebben wij een mooie gebedsruimte ingericht voor de kinderen. De kinderen vanaf groep 5 verrichten hier iedere schooldag het dohr-gebed, onder begeleiding van de leerkracht.