We richten onze partnerschappen weloverwogen in. En we waarborgen dat onze partnerschappen bijdragen aan het excelleren van onze leerlingen.

Ouders

Om leerlingen tot ontplooiing te laten komen, zijn de ouders de belangrijkste partners. Zij spelen een cruciale rol als het gaat om de ontwikkeling van hun kind, zowel wat betreft de leerprestaties als het gedrag. We beschouwen ouders daarom als educatieve partners. In goed wederzijds overleg ondersteunen we elkaar en proberen we onze bijdrage op elkaar af te stemmen.
Hiermee willen we het leren, de motivatie en de ontwikkeling van leerlingen optimaal stimuleren. We betrekken ze actief bij ons onderwijs door verwachtingen over en weer uit te spreken en expliciet te maken. We informeren, ondersteunen en motiveren ouders om hun rol als partner zo goed mogelijk te kunnen vervullen.