Missie en Visie

“We streven ernaar de leerlingen een onberispelijk islamitisch karakter bij te brengen en hen voorbeeldig burgers te maken.”

Aboe Daoed gaat voor kwalitatief hoogstaand eigentijds islamitisch onderwijs!
Onze missie is het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Wij werken continu toe naar een veilig en fijn pedagogisch leerklimaat waarin leerlingen en medewerkers met plezier werken en uitgedaagd worden naar hun beste te kunnen presteren. Wij stellen het kind en zijn/haar ondersteuningsbehoeften op gebied van zijn/ haar cognitie, identiteit en sociaal emotionele ontwikkeling centraal binnen ons onderwijs.

Wij hebben onze visie verwoord als belofte aan onze leerling.
Onze kernbelofte is:

Iedereen is anders, dat maakt iedereen uniek.
Wij geloven dat iedereen mag zijn wie hij is.
Bij ons kun jij zijn wie je bent.
Wij willen dat je trots bent op wie je bent.
Wij zijn trots op onze identiteit dit is onze bron van waarden, normen en onze gids voor een kansrijke toekomst. Wij begeleiden je naar een kansrijke toekomst waarin je weet wat jou uniek maakt en hoe dit je kracht kan zijn.

De kernbelofte heeft een drieledig doel:

  1. De kernbelofte is richtinggevend.
  2. De kernbelofte vormt een evaluatie-instrument: in welke mate is ons handelen in overeenstemming met deze belofte?
  3. De kernbelofte zorgt voor een verwachtingspatroon: de omgeving en medewerkers mogen deze kernwaarden van elkaar en de organisatie verwachten.