Het bestuur

“Maximale ontwikkelingskansen door kwalitatief hoogwaardig islamitisch onderwijs”

Karim Salihi, directeur-bestuurder SIOU

Onze school valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht (SIOU).

SIOU kiest ervoor om haar organisatie zo efficiënt en effectief mogelijk te organiseren en dat betekent zo weinig mogelijk managementlagen en bureaucratische processen, dus een platte organisatiestructuur. Dit verhoogt de performance en bespaart middelen welke worden aangewend voor het versterken van het onderwijs.

SIOU werkt volgens besturingsmodel Algemeen Bestuur/Dagelijks Bestuur, conform de Code Goed Bestuur van de PO Raad. Het Algemeen Bestuur houdt toezicht op het functioneren van het Dagelijks Bestuur.
Het Bestuur bepaalt op hoofdlijnen de koers waarbinnen de scholen zich kunnen bewegen en onderscheiden. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de continuïteit van de gehele organisatie.

Het Dagelijks Bestuur geeft direct leiding aan de scholen.
Elke school kent een eigen schoolleider die verantwoordelijk is voor het primair proces.

Schoolbestuur
Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht (SIOU)
Aantal scholen: 2
Aantal leerlingen: 568

Contactpersoon bestuur:
Directeur-bestuurder Karim Salihi
E-mailadres: bestuur@siou.nl

Website
 www.siou.nl