Bevoegd gezag = Bestuur SIOU

Onze school valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht (SIOU). SIOU hanteert een éénlaags (monistisch) bestuursmodel: 'one- tier board’. In dit model maken de toezichthouders deel uit van het bestuur. Er wordt onderscheid gemaakt tussen uitvoerende bestuurders en niet uitvoerende bestuurders. Niet uitvoerende bestuurders zijn toezichthouders en vormen het Algemeen Bestuur. Uitvoerende bestuurders vormen het Dagelijkse Bestuur. Er is dus één bestuur waarin zowel de 'bestuursleden' als de toezichthouders zitten. Het Bestuur bepaalt op hoofdlijnen de koers waarbinnen de scholen zich kunnen bewegen en onderscheiden. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de continuïteit van de gehele organisatie.

Schoolbestuur
Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht (SIOU)
Aantal scholen: 2
Aantal leerlingen: 499
Telefoon: 06 12 68 64 51
E-mailadres: bestuur@siou.nl
Website: http://www.siou.nl