AVG-voorkeuren

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hebben wij de toestemming van ouders nodig voor het publiceren van beeldmateriaal van leerlingen. Via deze link vindt u de uitleg hoe u via de Social Schools-app dit kunt doorgeven

Ophalen van uw kind(eren)

De groepen 1 en 2 worden aan het einde van de schooldag in de klas opgehaald. De groepen 3 t/m 6 komen met de leerkracht naar het schoolplein. Groep 3 komt naar het kleine plein, de overige groepen naar het grote plein. Wij verzoeken u vriendelijk om op het schoolplein op uw kind(eren) te wachten, totdat de leerkracht is gearriveerd. Zo kunnen wij samen het overzicht en de veiligheid van uw kind waarborgen. De leerkrachten zullen op een vaste, afgesproken plek staan. Deze plek wordt later met u gecommuniceerd. Wordt uw kind opgehaald door iemand anders? Geef dit tijdig door aan de betreffende leerkracht.

Wordt uw kind opgehaald door iemand anders? Geef dit tijdig door aan de betreffende leerkracht.