Speciaal onderwijsaanbod

 

 • Engels vanaf groep 1
 • Godsdienst onderwijs
 • Digitale geletterdheid
 • Bewegingsonderwijs
 • Bidden op school.

Engels vanaf groep 1

Uit onderzoek is gebleken dat een goede beheersing van Engels wordt bereikt wanneer vroeg in het onderwijs met deze taal begonnen wordt. In groep 1 t/m 8 geven we Engels via de methode “Join in”.  Join in brengt de klas in beweging en laat kinderen actief de Engelse taal verkennen. En toepassen, want meteen vanaf het begin spreken ze Engels met elkaar over onderwerpen die hen bezighouden.

Niet de technische taalbeheersing staat centraal, maar datgene waarvoor je de taal gebruikt: communicatie. ‘Engels is de voertaal in je klas en de onderwerpen komen uit het dagelijks leven. De kinderen leren Engels toe te passen tijdens activiteiten en eindopdrachten.

Op een speelse en leuke wijze maken onze leerlingen zo vanaf jonge leeftijd kennis met de Engelse taal en verrijken we hun woordenschat. Door vroeg te beginnen met Engels verloopt de stap naar het voortgezet onderwijs later soepel.


   

  Godsdienstonderwijs

  Aboe Daoed verzorgt lessen godsdienstigonderwijs. De lessen worden door twee vakleerkrachten gegeven. Kleuters krijgen 1 uur per week deze vormingslessen en vanaf groep 3: 1,5 uur per week.

   Naast het memoriseren van de Koran, creëren we een veilige lesomgeving waarin de kinderen met de godsdienst methode “Al Amana” en door diverse werkvormen geïnspireerd en uitgedaagd worden na te denken over wat echt belangrijk is.
  De lessen dragen bij aan het kritisch en onafhankelijk leren denken, zodat de kinderen zich ontwikkelen als mens tussen andere mensen en respect leren hebben voor de manier waarop mensen in het leven staan.

  Het geven van onderwijs is voor ons meer dan alleen kennis bijbrengen. We willen dat onze leerlingen straks als volwaardige burgers een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Dat betekent ook dat zij respect moeten hebben voor elkaar en voor de wereld.

  Digitale geletterdheid

  De leerling van nu, is de burger van later. Hoe dat later, die toekomst eruit ziet, weet niemand. Welke banen er dan bestaan en welke niet meer, is gissen. Maar als het onderwijs leerlingen op die toekomst moet voorbereiden, is het evident dat zij wel op nieuwe ontwikkelingen moet anticiperen.

  De huidige trends voorspellen dat we over enkele decennia leven in een informatie- en netwerkmaatschappij. Het beheersen van 21e-eeuwse vaardigheden als samenwerken, nemen van initiatief en creativiteit en het beschikken over digitale vaardigheden worden dan ook steeds belangrijker.

  In groep 1 en 2 zijn er meerdere tablets in de klas aanwezig en in groep 3 zijn meerdere Chromebooks aanwezig per klas, waarop de kinderen individueel en op hun eigen niveau bepaalde lesstof kunnen verwerken of herhaald kunnen inoefenen. Vanaf groep 4 is er voor iedere leerling een eigen Chromebook aanwezig dag. In de bovenbouw besteden we ook aandacht aan mediawijsheid.

  .

  Bewegingsonderwijs

  De gymlessen vinden plaats in de gymzaal van onze school. 

  Kleuters
  Voor het gymmen hebben de kleuters alleen gymschoenen zonder veters ( met naam) nodig, die op school in de klas worden bewaard. Uw kind mag in ondergoed gymmen, dit hoeft dus niet. Vergeet niet om na een half jaar even te kijken of de schoenen van uw kind nog passen.

  Groepen 3 t/m 8
  In de groepen 3 t/m 8 heeft uw kind heeft geschikte gymkleding en gymschoenen nodig in een stevige tas, die steeds mee naar huis gaat. De leerlingen mogen bij gym geen sieraden dragen. Het verzoek is om de gymkleding regelmatig te wassen.

  Groep 5 t/m 8
  Vanaf groep 5 wordt er gescheiden gegymd. 

  Bidden op school

  Afspraken

  Vanaf groep 5 bidden we samen op school. Voor het gebed verrichten de leerlingen de wassing in de wasruimte. Ze dragen gepaste, schone kleding en sokken bij het gebed. De leerlingen doen de adhaan en leiden het gebed.