Ons onderwijs

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Wij zetten ons in, om alles binnen onze mogelijkheden te doen, om ieder kind het onderwijs te bieden dat past bij zijn kwaliteiten en mogelijkheden. 

Wij zetten ons  onvoorwaardelijk in voor de ontwikkeling van elke leerling, waarbij we denken in kansen en mogelijkheden.

  •  Wij onderzoeken wat het kind nodig heeft om optimaal te ontwikkelen. Hierop stemmen wij ons aanbod af.
  •  Wij realiseren hiertoe voor elk kind een passend arrangement, gebaseerd op leer- en ontwikkelingsbehoeften.
  •  Wij gebruiken en verbreden de expertise van het samenwerkingsverband en we zetten die deskundigheid in op scholen in meer uitdagende situaties.