Aanmelden

Vooraanmelding

Is uw kind jonger dan drie jaar, dan spreken we nog niet van een aanmelding maar van een vooraanmelding. U kunt uw kind vooraanmelden via het formulier op onze website. Zodra uw kind drie jaar is nemen wij contact met u op om de vooraanmelding om te zetten in een aanmelding. Tot uw kind 3 jaar is, mogen wij geen toezeggingen doen over de mogelijkheid tot plaatsing. Zodoende kunt u aan de vooraanmelding geen rechten ontlenen. Wij volgen met deze procedure de richtlijnen die door de overheid zijn vastgesteld.

Privacy

De persoonsgegevens die u op het (voor)aanmeldformulier vermeldt worden door ons gebruikt om contact met u op te nemen als uw kind 3 jaar is. U kunt er dan, indien plek, voor kiezen om de vooraanmelding om te zetten in een aanmelding. Hiervoor dient een apart formulier te worden ingevuld. We bewaren de gegevens niet langer dan strikt nodig is. De gegevens van het vooraanmeldformulier worden verwerkt door medewerkers van de administratie en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Contact

Als u nog vragen heeft, kunt u ons bereiken via: info@aboedaoed.nl